Reserveer op tijd

Op vele activiteiten die worden aangeboden op de Kunstendag voor Kinderen wordt slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten. Reserveer dus tijdig. Dan heb je meer kans dat je naar de activiteit van je keuze kan.

Vertel het voort...

Her en der zal je reclame zien opduiken voor de Kunstendag voor Kinderen. Maar de beste publiciteit is en blijft de mond-aan-mond-reclame. Ben je gelukkig met wat je vorig jaar hebt meegemaakt? Vertel het dan voort!

Het aanbod groeit!

Elk jaar wordt het aanbod op de Kunstendag voor Kinderen groter. Vorig jaar werden er op zo’n 140 plaatsen activiteiten aangeboden. Nu zijn het er al ongeveer 180.
Deze website (die nog wordt aangevuld) maakt je wegwijs in het aanbod.