De genereuze inventiviteit van Borgerhout

Borgerhout overtreft de stoutste verwachtingen als het op publiekswerving aankomt. Ze hanteren  allerminst de wachtende attitude van “het publiek zal wel naar ons toe komen”. De praktijkervaring leert immers dat dit ontoereikend is als je een divers en meerlagig publiek wil aanspreken.

Borgerhout trekt liever de straten op om te manifesteren waar ze naar streven. Moeders worden aangesproken. Reservaties maken, is niet mogelijk. (Het is namelijk vooral het witte, middenklasse publiek dat hier bekend mee is.) Een half uur voor de start van de activiteiten paradeert er een fanfare met veel tamtam doorheen de straten om op onmiddellijke wijze publiek te engageren. Zo slagen ze erin het volk binnen te rijven dat deze straten ook bewoont, wat een divers en multicultureel publiek garandeert.

Ook wordt er veel zorgzame aandacht besteed aan de noodzaak van kunst binnen deze samenleving van overvloedige commerciële en materiële prikkels. Kinderen krijgen hierrond duiding op school.

Daarenboven organiseren ze hun activiteiten op locaties die bekend staan omwille van hun laagdrempelige toegang. Dit is mogelijk doordat Borgerhout uitblinkt in het samenwerken met verschillende partners.

Voorstellingen zijn niet te talig, waardoor ze ook toegankelijk zijn voor ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn. KvK garandeert immers nog meer pret wanneer heel de familie kan en mag meegenieten. In flyers en folders staat er evenmin weinig tekst en wordt er vooral gecommuniceerd via tekeningetjes.

Als dit alles nog niet genoeg zou zijn, is er ook nog gedurende de gehele KvK een theesalon met gratis thee en zelfgebakken koekjes. In dit theesalon worden kinderen tevens opgevangen.

Klinkt dit allemaal bijzonder prikkelend? Ga dit jaar dan zeker zelf ’s een kijkje nemen en laat je inspireren door Borgerhouts genereuze inventiviteit!