De genereuze inventiviteit van Borgerhout

De organisaties die in Borgerhout de handen in elkaar slaan voor Kunstendag voor Kinderen hanteren  allerminst de wachtende attitude van “het publiek zal wel naar ons toe komen”. De praktijkervaring leert immers dat dit ontoereikend is als je een divers en meerlagig publiek wil aanspreken.


Verschillende sociale, educatieve en culturele partners uit de buurt werken mee.  

·        Ze organiseren de Borgerhoutse Kunstendag voor Kinderen. In de kerngroep zitten verschillende lokale organisaties.
EN/OF

·        Ze bieden een activiteit aan.
EN/OF

·        Ze verzorgen de toeleiding door hun achterban aan te spreken en warm te maken voor het initiatief. Zo brengen de cursisten van Open School Antwerpen, voornamelijk anderstalige nieuwkomers, op voorhand een bezoek aan de locatie. Verschillende Borgerhoutse jeugdverenigingen komen met een groep kinderen en ook vanuit het Borgerhoutse vrijetijdsloket komt een groep van 70 personen die zelden in contact komen met kunst.
EN/OF

·        Ze stellen hun locatie ter beschikking. De Kunstendag voor Kinderen vindt plaats op 5 locaties die allemaal zeer laagdrempelig zijn. Aangezien al deze locaties in dezelfde straat liggen, wordt de straat ook verkeersvrij gemaakt. 

Verder verlaagt de organisatie in Borgerhout de drempel voor bezoekers op volgende manieren:

·        Reservaties maken is niet mogelijk. Het is namelijk vooral het witte, middenklasse publiek dat hiermee vertrouwd is. Enkel organisaties die met een groep komen, kunnen op voorhand voor enkele activiteiten tickets reserveren.  

·        Voorstellingen zijn niet te talig, waardoor ze ook toegankelijk zijn voor ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn. KvK garandeert immers nog meer pret wanneer heel de familie kan en mag meegenieten. In flyers en folders staat er evenmin weinig tekst en op de signalisatie de dag zelf staan pictogrammen die meer info geven over de aard van de activiteit en klokken die het startuur van een activiteit aanduiden.

·        Er is kinderopvang voorzien voor de allerkleinsten.

Als dit alles nog niet genoeg zou zijn, is er ook nog gedurende de gehele KvK een theesalon met gratis thee en zelfgebakken koekjes, gemaakt door de cursisten van Open School Antwerpen.

Samenwerking is de sleutel tot dit succes. De Kunstendag is een samenwerking van Rataplan, Open School Antwerpen, bib Vrede, cultuurantenne Borgerhout, KRAS Borgerhout, Huis van het Kind Borgerhout, Jeugddienst Borgerhout, Internationaal Comité vzw, CAW Antwerpen en het district Borgerhout.

Klinkt dit allemaal bijzonder prikkelend? Ga dit jaar dan zeker zelf ’s een kijkje nemen en laat je inspireren door Borgerhouts genereuze inventiviteit!


Ons land moet ervoor zorgen dat elk kind kan participeren aan kunst en cultuur. Ook als ze een beperking hebben, leven in (kans)armoede of van andere origine zijn. Dat was een van de aanbevelingen van de VN naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. Kunstendag voor Kinderen ging op zoek naar good practices. Dit initiatief is er daar een van.

© Victoriano Moreno