Gelukkige verjaardag Kinderrechtenverdrag!

Om het recht van alle kinderen op deelname aan culturele en artistieke activiteiten waar te maken, laten organisaties ons weten welke extra inspanningen zij dit jaar doen voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen met een handicap of kinderen die leven in (kans)armoede. Een aantal van die initiatieven zullen wij in deze rubriek aan u voorstellen.