Fonds Filson Steers Mariman prijs voor Gerhard Jäger

Omdat Gerhard Jäger bijzonder werk verricht, wensen ook wij hem even in de verf te zetten! Gerhard Jäger is de bezieler en artistiek coördinator van ART BASICS for CHILDREN. Wat is dat?

 

ART BASICS for CHILDREN (of: ABC) is een organisatie die zoekt naar raakvlakken tussen kunst en educatie. Ze presenteert zich als een laboratorium voor esthetische ervaringen, creativiteitsontwikkeling en artistieke sensibilisering. ABC wordt gedreven door de overtuiging dat iedereen recht heeft op een ‘poëtisch leven’ en dit probeert ze op effectieve wijze te bewerkstelligen. De organisatie zoekt er immers naar kunst te integreren in het dagelijkse leven. Concreter uit dit zich in het streven naar een nieuwe, vakoverschrijdende onderwijscultuur waarbij kunst(educatie) in alle gebieden van het curriculum verweven zit. Hierbij staat het plezier van het leren en het spelend leren centraal.

 

Nieuwsgierig naar meer? Ga zeker eens een kijkje nemen naar de ABC-site