Minister Gatz en kunst voor kinderen

1)      Waarom is Kunstendag voor Kinderen belangrijk voor u?

De liefde voor cultuur en de deelname eraan, kan je leren. Hoe vroeger, hoe beter zelfs. Dat blijkt uit onderzoek naar culturele participatie. Hoe vroeger kinderen met kunst en cultuur in contact komen, hoe meer ze er op latere leeftijd van houden en meedragen. Deelnemen aan cultuur helpt bovendien de zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling van kinderen, waarvan ze de rest van hun leven verder kunnen genieten.

2)      Wat zijn uw belangrijkste initiatieven rond kinderen en cultuur?

Ik ondersteun CultuurNet in zijn jarenlange inspanning  om het Vlieglabel verder uit te bouwen. Meer en meer wordt dat echt een kwaliteitslabel. Dat label maakt het cultuur- en vrijetijdsaanbod voor families met jonge kinderen zichtbaar en herkenbaar.

Onlangs hebben we ook beslist om het BoekStart-project de komende jaren over heel Vlaanderen uit te rollen. Via BoekStart krijgen ouders bij de geboorte van hun kind van Kind en Gezin enkele boekjes. Zo wordt het kind vertrouwd gemaakt met boeken en stimuleren we ouders om hun kinderen voor te lezen. Van zodra de kinderen wat ouder worden, krijgen ze een cadeautje van de lokale bibliotheek. Zo leren ze ook de voordelen van de bib kennen.

Uiteraard blijf ik ook Kunstendag voor Kinderen steunen. Die bijzondere dag is kunst nog meer dan anders toegankelijk voor kinderen en jongeren. Sinds enkele jaren is Kunstendag voor Kinderen een dag geworden waar veel kinderen naar uitkijken. En waaraan vele gesubsidieerde organisaties graag aan meewerken.

3)      Wat wil u deze legislatuur nog realiseren?

Samen met Hilde Crevits ben ik gestart met het project ‘Kunstenaar in Residentie’. Dat project maakt het mogelijk dat kunstenaars enkele dagen doorbrengen in een school. Leerlingen en kunstenaars komen zo op een natuurlijke manier met elkaar in aanraking. De leerlingen geraken door kunstenaars geïnspireerd en wellicht ook omgekeerd. En de leerlingen kunnen proeven en experimenteren met allerlei kunstvormen op kinder- of jongerenmaat. In de komende jaren willen we dit verder uitbreiden.Minister Gatz (c) Studio Nunu