Minister Sven Gatz over kunst en kinderen

1)      Waarom is Kunstendag voor Kinderen belangrijk voor u?

Hoe vroeger kinderen met kunst en cultuur in contact komen, hoe meer ze er van zullen meedragen in de rest van hun leven. Daarnaast helpt het bij de zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

2)      Welke initiatieven neemt u rond kinderen en cultuur?

Ik steun CultuurNet in zijn jarenlange inspanning  om het Vlieglabel verder uit te bouwen en er steeds meer een kwaliteitslabel van te maken. Het label maakt het cultuur- en vrijetijdsaanbod voor families met jonge kinderen zichtbaar en herkenbaar.

Verder engageer ik mij ook om het BoekStart-project in de komende jaren over heel Vlaanderen uit te rollen. Met dit project krijgen ouders bij de geboorte van hun kind via Kind en Gezin enkele boekjes. Zo wordt het kind vertrouwd gemaakt met boeken en kunnen de ouders er uit voorlezen. Van zodra de kinderen wat ouder worden, krijgen ze een cadeautje van de lokale bibliotheek om zo ook een band te creëren tussen kind en bibliotheek.

En uiteraard blijf ik Kunstendag voor Kinderen steunen omdat ik kunst toegankelijk wil maken voor een publiek van morgen. Het verheugt mij dat Kunstendag voor Kinderen een vaste prik is geworden in de kalender van vele gesubsidieerde organisaties.

3)      Wat wil u deze legislatuur nog realiseren?

Samen met Hilde Crevits ben ik het voorbije jaar gestart met het project ‘Kunstenaar in Residentie’. Door kunstenaars voor enkele dagen uit te nodigen in een school, willen we een intense band tussen kinderen en kunst op een natuurlijke manier verwezenlijken. In de komende jaren willen we dit verder uitbreiden.