Passerelle: performance plus antipasti

Passerelle? Dat is hedendaagse dans, beweging, expressie en performance. De vzw gaat in workshops en projecten aan de slag met de talenten van jongeren en stimuleert hen zo om zich artistiek en persoonlijk te ontplooien. 35 procent van hun werking speelt zich af bij maatschappelijk kwetsbare groepen. Pol Coussement, artistiek leider van de organisatie, krijgt wel eens de vraag of dat hun specialiteit is. “Maar eigenlijk is het gewoon organisch gegroeid. We pakken er niet mee uit”, zegt hij. “De choreografen die we in huis hebben en onze methodiek: het pakt bij die doelgroep.”

 Op vertrouwde plaatsen

Wat is zijn recept dan? “Beweging en hedendaagse dans zijn allicht gemakkelijkere toegangspoorten om met anderstaligen te werken dan pakweg woord. Maar er is meer. We zetten niet gewoon de deur open, maar gaan zelf naar de maatschappelijk kwetsbare kinderen toe. We geven workshops op voor hen vertrouwde plaatsen. In het asielcentrum dus, of in het wijkschooltje. Ze hebben immers niet de codes om spontaan deel te nemen. Welke kledij moet ik dragen? Hoe win ik informatie in? Wat met het inschrijvingsgeld, de taal? Er zijn veel meer codes dan we denken en het zijn allemaal drempels die hen van cultuur weghouden.”

 Geen soloslim

Passerelle omzeilt die door aan te sluiten bij organisaties waarmee die doelgroep al langer een vertrouwensband heeft: “Het is belangrijk dat je geen soloslim speelt. In het asielcentrum zelf heb je al vertrouwensmensen. Als er een jongere uitstapt, kunnen zij zich over hem of haar ontfermen. Als je dat allemaal alleen probeert op te zetten, kost het heel veel energie en tijd om dat vanaf nul op te bouwen.”

 Zijn tip? “Ga eerst binnen je eigen werking en regio op zoek naar partners en verschiet niet van hoe arbeidsintensief zo’n project is. Je moet er meer tijd voor vrij maken, omdat je vaker voor verrassingen komt te staan. Kinderen die te laat komen of dreigen af te haken, het vraagt tijd om zulke zaken op te lossen.”

 Geen cultuurconsumptie

Toekomen en weer weggaan? Dat is niet de stijl van Passerelle. Hen inhuren en dan als organisator zelf koffie gaan drinken? Ook daar doet Passerelle niet aan mee. “We gaan voor samenwerking, niet voor consumptie. Net daarom maken we tijd voor de ‘antipasti’, we blijven plakken om na te praten”, zegt Pol.

 “Ons doel is altijd om impact te hebben, je wil iets veranderen. De impact die je bij kwetsbare kinderen en jongeren hebt, is vaak zoveel groter. Precies daarom vind ik het werken met hen nuttig en bijzonder waardevol.”

 

Op Kunstendag voor Kinderen geeft Passerelle 5 workshops. Je vindt hen in Oostende, Menen, Leuven, Kortrijk en Genk. Voor meer info mail naar info@passerellevzw.be

 


Ons land moet ervoor zorgen dat ook kinderen met een handicap, kinderen die leven in (kans)armoede of van andere origine zijn, kunnen participeren aan kunst en cultuur. Dat was een van de aanbevelingen van de VN naar aanleiding van de 30ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.  Kunstendag voor Kinderen ging op zoek naar good practices. De aanpak van Passerelle is er daar een van.


©  Luc Depreitere