Van Disney tot buddy: 8 tips voor een toegankelijke Kunstendag

Sommige gezinnen ervaren veel drempels om aan cultuur te participeren. Jeugdprogrammator Sofie De Clercq van Cultuurcentrum de Brouckere in Torhout geeft 8 tips om ook hen erbij te betrekken.

  1. Voor het programma zoeken we naar niet-commerciële activiteiten die laagdrempeligheid en toegankelijkheid koppelen aan kwaliteit. Dit jaar kan je bijvoorbeeld komen luisteren naar het concert ‘Zonder toegevoegde suiker’. Frank en Leonard Cools zullen er bekende Disney-klassiekers 'uitkleden'. ‘Disney’ klinkt bekend en spelen we dan ook uit in de communicatie.

  2. We werken intens samen met het Sociaal Huis. Zo lichten we het project van de Kunstendag toe op een teamvergadering van de maatschappelijk werkers. Zij fungeren dan als ambassadeur en spreken de gezinnen die we echt willen bereiken persoonlijk aan. Dat werkt beter dan flyers en affiches.

  3. Niet alleen de financiële drempel of de barrière van kinderopvang houdt mensen weg van cultuur. Soms wil je er gewoon niet alleen naartoe gaan. Dan is het gezelschap, de vertrouwdheid van iemand die het al eens meegemaakt heeft een hulp. Samen met het Sociaal Huis hebben we daarom een buddywerking opgezet. De buddy begeleidt mensen naar hun eerste bezoek aan het CC. We merken ook dat als er een afspraak is met iemand dat het allemaal wat minder vrijblijvend is.

  4. Online reserveren is ook een drempel. Daarom zijn er enkele tickets voorbehouden voor het Sociaal Huis die op het einde pas concreet ingevuld moeten worden.

  5. We hebben de Kunstendag opgevat als een festival dat doorlopend de hele namiddag toegankelijk is. Dat maakt het losser, vrijblijvender. Bezoekers komen en gaan wanneer het hen uitkomt. We bieden het festival ook gratis aan, op een kleine bijdrage voor de voorstelling na.

  6. Op het festival zijn ook de andere partners aanwezig. De bib brengt de leeskoffers diversiteit en makkelijk lezen mee. Zo hopen we die doelgroep naar de bibliotheek toe te leiden. De Kunstacademie zit elke woensdag al op de zolder van ons CC voor een beeldatelier. Op de Kunstendag gaat daar ook een activiteit door. Op die manier stellen ze hun werking voor. De Gezinsbond Torhout presenteert zelf een activiteit en is een medetrekker in de communicatie, net als de andere partners.

  7. Ook in de praatgroep van Hart boven Hard Torhout stellen we de Kunstendag voor. Zo bereiken we veel anderstalige nieuwkomers die zich in het weefsel van de stad willen inwerken.

  8. Ik geloof in kleine stapjes die een concrete impact hebben en staar me niet blind op het aantal bezoekers uit kansengroepen dat we bereiken. The next big thing is a lot of small things.

    Naast het concert van ‘Zonder toegevoegde suiker’ kan je in CC de Brouckere in Torhout ook naar ‘Massage collage’, waarbij (groot)ouder en kind elkaar een massage geven en nadien in een collage verbeelden wat ze gevoeld hebben. Er is ook een instapactiviteit waar kinderen kunnen bouwen en spelen met gerecycleerd materiaal. En theater Froe Froe komt met zijn poppentheater voor een korte tentvoorstelling.