WEDSTRIJD: Gezwicht voor een gedicht

Wil je meedoen aan onze wedstrijd, maar weet je niet goed hoe je de kinderen aan het werk kan zetten? Freelance beelddocente Liesbeth Eysermans bedacht enkele speelse leeractiviteiten waar we met al onze zintuigen, ledematen en fantasie in kunnen duiken. Elke activiteit kun je uitvoeren in de klas maar ook met je gezin, op de jeugdbeweging, in de opvang of op een familiefeest. De rode draad? De natuur en natuurtalenten! In dit artikel: laat de natuur je inspireren en haal die pen maar boven!


  1. Toon het affichebeeld van Kunstendag voor Kinderen 2022. Download de affiche via deze link.
  2. Laat de kinderen benoemen wat de mensen en dieren op de affiche aan het doen zijn en schrijf de werkwoorden op het bord.  Dansen, trommelen, trompet spelen, knuffelen, lachen, wenen, spelen, wijzen, aanraken, …  
  3. Laat elk kind één werkwoord op het bord uitkiezen en opschrijven op een kladblaadje. 
  4. Neem de kinderen mee naar buiten en laat hen 1 voorwerp uit de natuur zoeken. Een pluim, een takje, een grassprietje, een blad, een steen, een bloem …  
  5. Laat de kinderen hun verzamelde voorwerp bij hun kladblaadje met het werkwoord op leggen. 
  6. Elk kind heeft nu dus 1 werkwoord en 1 voorwerp. Deze vormen hun persoonlijke inspiratiebron en zullen de hoofdrol spelen in het vervolg van de opdracht. 

Optie 1

De kinderen maken elk een vrij gedicht met hun werkwoord en voorwerp in de hoofdrol.

Optie 2

Kinderen die het te spannend vinden om helemaal zelf een gedicht te bedenken, kunnen de hele klas laten meedenken. 

Bv.: een kind vond als voorwerp een takje +  koos de activiteit/werkwoord ‘knuffelen’ uit de affiche. 

       Een takje wist eens niet
       wat te doen met zijn verdriet
       Gelukkig was daar de boom
       die hielp hem zonder schroom
       En maar knuffelen

Optie 3

We maken een elfje* met hun voorwerp en werkwoord in de hoofdrol!

De 1ste dichtregel 

1 woord 

hun voorwerp 

Takje 

De 2de dichtregel 

2 woorden  

lidwoord + een bijpassend voorwerp 

Een boom 

De 3de dichtregel 

3 woorden 

‘het’ + ‘wil’ + hun affichewerkwoord 

Het wil knuffelen 

De 4de dichtregel 

4 woorden 

hun affichewerkwoord + ‘met’ + ‘zijn/haar/hun’ + terug het bijpassende voorwerp 

Knuffelen met zijn boom 

De 5de dichtregel 

1 woord  
 

Een gevoel dat voor hen het gedicht samenvat 

Heerlijk 

* Een elfje is een eenvoudige, compacte dichtvorm, die bestaat uit elf woorden op vijf dichtregels. 
        
7. De kinderen hebben hun persoonlijk dichtwerk bedacht bij de affiche.
Laat hen het gedicht in hun mooiste handschrift noteren en hun voorwerp bij het gedicht kleven


WEDSTRIJD

Doe mee aan onze wedstrijd en maak kans op originele T-shirts van Kunstendag voor Kinderen!

Wil je nog meer tips?

Lees dan zeker onze 4 andere blogartikels:


Tips geschreven door Liesbeth Eysermans