Terugblik 2016

Aan de vijfde editie van de Kunstendag voor Kinderen werkten meer dan 175 organisaties mee. Ze boden samen een 300-tal activiteiten aan. 

Ongeveer 38.000 kinderen, ouders en grootouders namen daaraan deel. Dank je wel iedereen!

Vooruitblik 2017

Hou alvast zondag 19 november 2017 vrij in je agenda, want dan vindt de zesde Kunstendag voor Kinderen plaats!

Organisatoren kunnen alle informatie om deel te nemen aan de Kunstendag voor Kinderen 2017, vinden op organisaties.kunstendagvoorkinderen.be

Wil jouw organisatie meedoen aan KvK2017?
Bekijk dan hier de sectorsite:
In samenwerking met: